غار ایوب | غاری در استان کرمان:

غار ایوب در شهرستان بابک که بخشی از استان کرمان محسوب می شود، قرار گرفته و در لیست آثار ملی ایران نیز ثبت شده است. این غار یک غار زیارتگاهی بوده که در کوه ایوب دهج در جنوب شرقی شهر دهج واقع شده است.از نظر زمین شناسی و جنس، باید گفت که کوه ایوب یک کوه از نوع سازند آذرین با ساختار سنگی داسیت–آندزیت است.ارتفاع کوه بیشینه ایوب از سطح دریا حدود ۳۳۰۹ متر است که خود غار در ارتفاع ۲۸۷۶ متری قرار دارد. پهنای دهانهٔ غار ٦٨ متر، و ارتفاع آن ٩٨ متر است. این دهانه، بزرگترین دهانهٔ غارهای آذرین ایران است و آن را نتیجهٔ انفجار حاصل از برخورد آب و گدازه‌ های آذرین داسیتی می‌ دانند. پس از تشکیل دهانهٔ غار؛ اختلاف دما و رطوبت باعث خردشدگی سنگها شده، و عمق غار افزایش یافته‌ است. فرسایش باد نیز با کوبیدن ماسه به دیواره‌ها، حفره‌هایی لانه‌زنبوری را در دیوارهٔ غار به‌وجود آورده‌است.

 

غار ایوب